Cosaint Leanaí

Fógra maidir le hathbhreithniú an Bhoird Bainistíochta ar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí

 

 

Chuig:

Pobal na scoile

 

 

 

Is mian le Bord Bainistíochta Gaelscoil Bhaile Munna an méid a leanas a chur in iúl duit:

 

  • Tugadh chun críche athbhreithniú bliantúil an Bhoird Bainistíochta ar Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile ag cruinniú an Bhoird a tionóladh ar an 9.23

 

  • Rinneadh an t-athbhreithniú sin i gcomhréir leis an “Seicliosta le haghaidh Athbhreithnithe ar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí” a foilsíodh ar shuíomh gréasáin na Roinneie

 

 

 

Síniú:

Pádraig Mac Criostail

 

Síniú:

Ray Ó Díomasaigh

 

Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta

 

 

An Príomhoide/Rúnaí an Bhoird Bainistíochta

 

Dáta:

13.9.23

Dáta:

13.9.23

 

Imeachtaí Beartaithe

Imeachtaí le teacht go ceann:

Féilire Iomlán