Fáilte

Fáilte romhat chuig suíomh idirlín Ghaelscoil Bhaile Munna!

Is pobal d’fhoghlaimeoirí sinn, idir mhúinteoirí, dhaltaí agus thuismitheoirí agus oibrimid as lámh a chéile chun na torthaí is fearr a bhaint amach d’ár bpáistí. Múintear na hábhair ar fad trí mheán na Gaeilge ach amháin Béarla agus is í Gaeilge teanga cumarsáide na scoile.

Teastaíonn uainn, thar aon rud eile, go mbeidh ár bpáistí sona agus sábháilte agus iad ag fás, ag foghlaim agus ag forbairt.

We are a community of teachers, students and parents that strive to achieve the best results by working hand in hand with each other for the benefit of the pupils in our care. All subjects are taught through the medium of Irish (except for English) and Irish is the main language of communication within the school.

Above all else, we want our pupils to be happy and safe as they grow and learn.

Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine!

Imeachtaí Beartaithe

Imeachtaí le teacht go ceann:

Féilire Iomlán