o_1e8j58ptp716gjg1lrstq7ikb.jpg

Lá 1 den tSeachtain Spóirt

Lá 1 den tSeachtain Spóirt!

1. Fís aclaíocht

Féach ar an bhfís le Múinteoir Lauren faoi chonas séisiún HIIT a dhéanamh sa bhaile. Níl aon fearas ag teastáil ach amháin clog beag agus do chorp féin! Beidh sé thart ar 5 nóiméid ach beidh do chroí ag bualadh go tapaidh ag an deireadh. Bí cinnte go bhfuil uisce agat agus fan sláintiúil! 

Look at the video with Múinteoir Lauren on how to do a HIIT session at home. You don't need any equipment except for a small clock/timer and your own body! It will be around 5 minutes but you heart will be pumping at the end of it. Make sure you have water nearby and stay healthy!

2. Rás Sealaíochta 

Bíodh rás sealaíochta agat le do chlann sa bhaile fiú i mbeirteanna! Tá spúnóg, babhla agus roinnt gránach nó pasta uait. Caithfidh sibh tosaigh ag áit amháin, rith suas chuig an babhla agus spúnóg gránach/pasta a chur isteach ann. Caithfidh sibh rith ar ais go dtí an tús. Lean ar aghaidh go dtí go bhfuil an babhla lán. An chéad duine/foireann críochnaithe, siadsan an buaiteoir! cool

Have a relay race at home with your family even in 2's! You need spoons, bowls and some cereal or pasta. You have to start at one place, run up to the bowls and spoon 1 spoonful of cereal/pasta into the bowl. You can only fill it up one spoonful at a time. You then have to run back to the start. Keep going until you fill the bowl to the top. The first person/team finished are the winners! 

3. Grianghraf difriúla

Féach ar na grianghraif anseo faoi céard atá ar siúl ag muintir Gaelscoil Bhaile Munna. Cad a fheiceann siad agus iad ag cleachtadh spóirt de gach saghas sa bhaile!

Look at the photographs of what the Gaelscoil Bhaile Munnas community are up to or what they see when they are doing any kind of sport at home! 

 

4. Dúshláin mar bhrisiú gníomhach 

***Déan 10 Jumping Jacks, 10 soicind ag rith ar spota agus 10 air punches. Record d'am and see if you can beat it gach lá i rith na seachtaine!***

 

Send your photographs to lauren@gaelscoilbhailemunna.ie 

 

Photos:

Click on a thumbnail to enlarge...

  • Acctivee .jpg
  • IMG_8183.JPG
  • Ag siúl.jpg
  • PHOTO-2020-05-17-15-42-15.jpg