o_1e8jrks1l1mqorgc15c2e9te8nb.jpg

Lá 2 den tSeachtain Spóirt!

Lá 2 den tSeachtain Spóirt!

1. Fís aclaíocht

Féach ar an bhfís le Múinteoir Leah agus Senan faoi conas scileanna liathróide a cleachtadh sa bhaile. Níl aon fearas ag teastáil ach amháin liathróid de saghas éigin agus stocaí! Bain triail as na gníomhachtaí iontacha seo á thaispeáint ag Múinteoir Leah agus Senan tú féin agus bí cinnte go bhfuil uisce agat agus fan sláintiúil! 

Look at the video with Múinteoir Leah and Senan on how to practice ball handling skills at home. You don't need any equipment except for a ball of any kind and socks! Try out these brilliant activities shown by Múinteoir Leah and Senan and make sure you have water nearby and stay healthy!

 

2. Rás Sealaíochta 

Bíodh rás sealaíochta agat le do chlann sa bhaile fiú i mbeirteanna! Tá culaith éadaí nua uait atá réidh duit. Caithfidh sibh tosaigh ag áit amháin, rith suas chuig do seomra leapa agus athraigh píosa éadaí. Caithfidh sibh rith ar ais go dtí an tús. Lean ar aghaidh go dtí go bhfuil culaith iomláin nua ort. An chéad duine/foireann críochnaithe, siadsan an buaiteoir!cool

Have a relay race at home with your family even in 2's! You need a change of clothes that's ready to go. You have to start at one place, run up to you bedroom and change one item of clothing. You can only change one piece of clothing at a time. You then have to run back to the start. Keep going until you have a new outfit on. The first person/team finished are the winners! 

 

3. Grianghraf difriúla

Féach ar na grianghraif anseo faoi ceard atá ar siúl ag muintir Ghaelscoil Bhaile Munna. Cad a fheiceann siad agus iad ag cleachtadh spóirt de gach saghas sa bhaile!

Look at the photographs of what the Gaelscoil Bhaile Munnas community are up to or what they see when they are doing any kind of sport at home! 

 

4. Smaointí breise

Rás ubh agus spúnóg, rith 3-chos nó rith barra rotha. Baint triail as na rásaí seo le do chlann agus bíodh píosa spraoi agaibh sa bhaile!

Egg and spoon race, 3-legged race or a wheelbarrow run. Try out these races with your family and have a bit of fun at home! 

 

5. Dúshláin mar bhrisiú gníomhach 

***Déan 10 Jumping Jacks, 10 soicind ag rith ar spota agus 10 air punches. Record d'am and see if you can beat your time from inné!***

 

Send your photographs to lauren@gaelscoilbhailemunna.ie 

 

Photos:

Click on a thumbnail to enlarge...

  • Acctivee .jpg
  • Heidi R1 ag rith.jpg
  • Aoife ag siúl.jpg
  • Lauren ag siúl.jpg
  • Ag rith.jpeg