o_1e8n9k7aj1jis1sb91jgge7htqqh.jpg

Lá 3 den tSeachtain Spóirt!

Lá 3 den tSeachtain Spóirt!

1. Fís aclaíocht

Féach ar an bhfís le Múinteoir Ríoghnach faoi conas scileanna camógaíochta a cleachtadh sa bhaile. Níl aon fearas ag teastáil ach amháin liathróid beag  agus camán. Muna bhfuil camán agat, úsáid bata eile chun na scileanna a cleachtadh! Bain triail as na gníomhachtaí iontacha seo á thaispeáint ag Múinteoir Ríoghnach tú féin agus bí cinnte go bhfuil uisce agat agus fan sláintiúil! 

Look at the video with Múinteoir Ríoghnach on how to practice hurling and camogie skills at home. You don't need any equipment except for a small ball and a hurl. If you have no hurl, use another type of bat/racket to practice some of these skills! Try out these brilliant activities shown by Múinteoir Ríoghnach and make sure you have water nearby and stay healthy!

2. Rás Sealaíochta 

Bíodh rás sealaíochta agat le do chlann sa bhaile fiú i mbeirteanna! Caithfidh sibh GBM a cruthú píosa ar phíosa. Tá nithe timpeall an tí ag teastáil cosúil le bia, leabhar, spúnóg nó rud ar bith eile gur féidir leat smaoineamh ar. Caithfidh sibh tosaigh ag áit amháin, rith suas chuig an spota a roghnaigh tú, agus bog rud amháin. Caithfidh sibh rith ar ais go dtí an tús. Lean ar aghaidh go dtí go bhfuil GBM iomláin déanta agat. Is féidir leis a bheith mór nó bheag! An chéad duine/foireann críochnaithe, siadsan an buaiteoir!cool

Have a relay race at home with your family even in 2's! You have to create GBM bit by bit. You need items from around the house like food, books, a spoon or anything else that comes to mind. You have to start at one place, run up to spot you've chosen and move ONE item. You can only move one item at a time. You then have to run back to the start. Keep going until you have created GBM. It can be big or small! The first person/team finished are the winners! 

 

3. Grianghraf difriúla

Féach ar na grianghraif anseo faoi céard atá ar siúl ag muintir Ghaelscoil Bhaile Munna. Cad a fheiceann siad agus iad ag cleachtadh spóirt de gach saghas sa bhaile!

Look at the photographs of what the Gaelscoil Bhaile Munnas community are up to or what they see when they are doing any kind of sport at home! 

 

4. Smaointí breise

Bíodh toraíocht taisce agaibh sa bhaile. Pioc 3-5 rudaí timpeall an tí. Chur duine éigin i bhfeidil. Caithfidh gach duine eile a súile a dúnadh agus atá na rudaí á chur i bhfolach. Ansin, caithfidh sibh na rudaí a fháil agus sibh ag baint úsáid as na frásaí "te agus fuar". Is féidir leis an duine i bhfeidil leideanna a thabhairt más gá. Baint triail as le do chlann agus bíodh píosa spraoi agaibh sa bhaile!

Have a treasure hunt/orienteering at home. Pick out 3-5 items from around the house. Put someone in charge. Everyone has to close their eyes while the person in charge hides the items. Then, it is your job to find each item while being told if you're "hot or cold". The person in charge can give out clues if they're needed. Have a go with your family and have a bit of fun at home! 

 

5. Dúshláin mar bhrisiú gníomhach 

***Déan 10 Jumping Jacks, 10 soicind ag rith ar spota agus 10 air punches. Record d'am and see if you can beat your time from inné!***

 

Send your photographs to lauren@gaelscoilbhailemunna.ie 

Photos:

Click on a thumbnail to enlarge...

  • Acctivee .jpg
  • M Ray le ted.jpg
  • Sharon ag rith.jpg
  • Michelle swans.jpg