o_1e8p07rit15ia1cen1jbv1t8fe5bh.jpg

Lá 4 den tSeachtain Spóirt!

Lá 4 den tSeachtain Spóirt

1. Fís aclaíocht

Féach ar an bhfís le Múinteoir Leah agus a iníon Beth faoi conas damhsa beag a dhéanamh sa bhaile. Níl aon fearas ag teastáil ach amháin do chorp agus do cheol. Freisin, féach ar an bhfís le Múinteoir Lauren agus Beth faoi conas aire ceart a thabhairt do do chorp roimh agus tar éis aon aclaíocht. Bain triail as na gníomhachtaí iontacha seo á thaispeáint ag Múinteoir Lauren agus Beth tú féin agus bí cinnte go bhfuil uisce agat agus fan sláintiúil! 

Look at the video with Múinteoir Leah and her daughter Beth on how to do a short dance at home. You don't need any equipment except for your body and your music. Also, look at the video with Múinteoir Lauren and Beth on how to take good care of your body before and after any exercise. Try out these brilliant activities shown by Múinteoir Lauren and Beth and make sure you have water nearby and stay healthy!

 

 

2. Rás Sealaíochta 

Bíodh rás sealaíochta agat le do chlann sa bhaile fiú i mbeirteanna! Caithfidh sibh pictiúir de bláth le 8 bpiotal agus gas a cruthú píosa ar phíosa. Tá peann luaidhe nó peann agus páipéir ag teastáil. Caithfidh sibh tosaigh ag áit amháin, rith suas chuig an spota a roghnaigh tú, agus rud amháin a tharraingt cosúil le piotal amháin. Caithfidh sibh rith ar ais go dtí an tús. Lean ar aghaidh go dtí go bhfuil bláth iomláin déanta agat. Is féidir leis a bheith mór nó bheag! An chéad duine/foireann críochnaithe, siadsan an buaiteoir!cool

Have a relay race at home with your family even in 2's! You have to create a  picture of a flower with 8 petals and a stem bit by bit. You need pencils or pens and some paper. You have to start at one place, run up to spot you've chosen and draw ONE item. You can only draw one item at a time like a petal. You then have to run back to the start. Keep going until you have created your flower. It can be big or small! The first person/team finished are the winners! 

 

3. Grianghraf difriúla

Féach ar na grianghraif anseo faoi céard atá ar siúl ag muintir Ghaelscoil Bhaile Munna. Cad a fheiceann siad agus iad ag cleachtadh spóirt de gach saghas sa bhaile!

Look at the photographs of what the Gaelscoil Bhaile Munnas community are up to or what they see when they are doing any kind of sport at home! 

 

4. Smaointí breise

Bíodh cóisir cluichí agaibh sa bhaile! Lean ceardlann damhsa ar Youtube, bíodh cluiche damhsa na deilbhe nó na cathaoireacha ceolmhar agaibh. Cad faoin gcluiche "Cén t-am é a mhac tíre?" nó "Blind Mans bluff"? Bheadh am iontach agaibh lena cluichí seo sa bhaile! An bhfuil aon smaointí eile gur féidir leat imirt?

Have games party at home! Follow a dance tutorial on Youtube, have a game of musical statues or musical chairs. What about the games "what time is it Mr Wolf?" or "Blind Mans bluff"? You would have a wonderful time with these games at home! Have you any other idea of games you could play?

 

5. Dúshláin mar bhrisiú gníomhach 

***Déan 10 Jumping Jacks, 10 soicind ag rith ar spota agus 10 air punches. Record d'am and see if you can beat your time from inné!***

 

Send your photographs to lauren@gaelscoilbhailemunna.ie 

Photos:

Click on a thumbnail to enlarge...

  • Acctivee .jpg
  • Heidi cluichí.jpg
  • PHOTO-2020-05-19-12-57-30.jpg
  • Lauren workout.jpg
  • Eimear siúlóid.jpg
  • Sinead eitleog.jpg