o_1e8ruef088c41m5p14ndou1hja24.jpg

Lá 5 den tSeachtain Spóirt

Lá 5 den tSeachtain Spóirt

1. Fís aclaíocht

Féach ar an bhfís le Múinteoir Leah, Senan agus cara Gaelscoil Bhaile Munna faoi conas cúrsaí aclaíochta a dhéanamh sa bhaile. Níl aon fearas ag teastáil ach amháin cúpla rud timpeall an tí/gáirdín nó cailc. Bain triail as na gníomhachtaí iontacha seo á thaispeáint ag gach duine anseo tú féin agus bí cinnte go bhfuil uisce agat agus fan sláintiúil! 

Look at the video with Múinteoir Leah, Senan and a friend of Gaelscoil Bhaile Munna on how to create an obstacle course at home. You don't need any equipment except for a few bits around the house or chalk. Try out these brilliant activities shown by everyone here and make sure you have water nearby and stay healthy! 

 

2. Rás Sealaíochta 

Bíodh rás sealaíochta agat le do chlann sa bhaile fiú i mbeirteanna! Caithfidh sibh cupán a chasadh ar a cheann 5 uair. Tá cúpla cupán plaisteach ag teastáil. Caithfidh sibh tosaigh ag áit amháin, rith suas chuig an spota a roghnaigh tú, agus cupán a chasadh ar a cheann. Caithfidh sibh rith ar ais go dtí an tús. Lean ar aghaidh go dtí go bhfuil sé déanta 5 uair agat! An chéad duine/foireann críochnaithe, siadsan an buaiteoir!cool

Have a relay race at home with your family even in 2's! You have to flip the cup 5 times. You need some plastic cups. You have to start at one place, run up to spot you've chosen and flip ONE cup. You then have to run back to the start. Keep going until you have flipped the cup 5 times! The first person/team finished are the winners! 

 

3. Grianghraf difriúla

Féach ar na grianghraif anseo faoi céard atá ar siúl ag muintir Ghaelscoil Bhaile Munna. Cad a fheiceann siad agus iad ag cleachtadh spóirt de gach saghas sa bhaile!

Look at the photographs of what the Gaelscoil Bhaile Munnas community are up to or what they see when they are doing any kind of sport at home! 

 

4. Smaointí breise

Cruthaigh do chúrsa aclaíochta tú féin sa bhaile cosúil lena bhfís níos luaithe. Bíodh rásaí agaibh sa bhaile fiú sa seomra suí nó sa gháirdín. Coimeád súil ar cé mhéad rith gur féidir leat a dhéanamh. Stop agus tóg 5 anáil domhain. Tosaigh arís agus déan iarracht níos fearr a dhéanamh ná do chéad iarracht! Ádh mór!

Create your own obstacle course at home like what you saw in the earlier videos. Have races at home in the sitting room or in the garden. Keep an eye on how many times you can run the length of your room or garden. Stop and take 5 deep breaths. Start again and try to beat your first time! Good luck! 

 

5. Dúshláin mar bhrisiú gníomhach 

***Déan 10 Jumping Jacks, 10 soicind ag rith ar spota agus 10 air punches. Record d'am and see if you can beat your time from inné!***

 

Send your photographs to lauren@gaelscoilbhailemunna.ie 

Photos:

Click on a thumbnail to enlarge...

  • Acctivee .jpg
  • Noah & Evan .jpg
  • Evan & Noahh.jpg
  • Aisling ag síneadh.jpg
  • Carrie ag siúl.jpg
  • Lauren ar DintoL.jpg
  • Sharon meáchan.jpg
  • Sinead síoga.jpg