o_1e8sgvfpg79l1vbs19lteafmqg.jpg

Lá 7 den tSeachtain Spóirt

Lá 7 den tSeachtain Spóirt

1. Fís aclaíocht

Féach ar an bhfís le Múinteoir Leah agus Múinteoir Lauren faoi conas scileanna caitheamh a cleachtadh sa bhaile le chiseán agus liathróid agus gan ciseáin agus liathróid! Níl aon fearas ag teastáil ach amháin ciseán, liathróid nó beart stocaí curtha le chéile cosúil le Múinteoir Lauren. Freisin, is féidir leat oráiste nó rud eile a oireann duit a úsáid. Bain triail as na gníomhachtaí iontacha seo á thaispeáint ag na Múinteoirí tú féin agus bí cinnte go bhfuil uisce agat agus fan sláintiúil! 

Look at the video with Múinteoir Leah and Múinteoir Lauren on how you can practice shooting skills at home with and without a ball and a basket.  You don't need any equipment except for a basket or pot of some sort, a ball or some stocks rolled together like what Múinteoir Lauren is using. Also, you could use an orange or anything else that suits you. Try out these brilliant activities shown by the Múinteoirí and make sure you have water nearby and stay healthy!

 

2. Gníomh don deireadh seachtaine

Téigh ar shiúlóid timpeall do theoireann 5km. Is féidir leat píosaí de a rith, scipeáil nó is féidir dul timpeall ar rothar nó ar scútar. Téigh amach faoin aer go sábháilte tar éis seachtain gnóthach ag obair go dian! 

Go on a walk around your 5km radius. You could run or skip some of it or you could go out and around on your bike or scooter. Go outside for some fresh air safely after a busy week of working hard! 

3. Grianghraf difriúla

Féach ar na grianghraif anseo faoi céard atá ar siúl ag muintir Ghaelscoil Bhaile Munna. Cad a fheiceann siad agus iad ag cleachtadh spóirt de gach saghas sa bhaile!

Look at the photographs of what the Gaelscoil Bhaile Munnas community are up to or what they see when they are doing any kind of sport at home! 

 

3. Cluichí don deireadh seachtaine

Musical statues, musical chairs, duck duck goose, chasing, stuck in the mud, flush the toilet, blind man’s bluff, what time is it Mr. Wolf, turn the key turn the lock, hop scotch (if you have chalk and can mark out the squares), Chinese whispers, mirror moving with a partner, follow the leader, guess who/yes or no game (with post-it notes), charades, Simon says, Pictionary, hang man, snap or go fish (with a deck of cards).

 

5. Dúshláin mar bhrisiú gníomhach 

***Déan 10 Jumping Jacks, 10 soicind ag rith ar spota agus 10 air punches. Record d'am and see if you can beat your time from inné! Cén lá a bhí your am is fearr?***

 

Send your photographs to lauren@gaelscoilbhailemunna.ie 

Photos:

Click on a thumbnail to enlarge...

  • Acctivee .jpg
  • IMG_8174.JPG
  • IMG_8183.JPG
  • IMG_8239.JPG