Ráiteas um Chumhdach Leanaí / 2021 Child Safeguarding Statement 2021

Notification regarding the Board of Management’s review of the Child Safeguarding Statement

Do/To:Pobal na Scoile/School Community

Ba mhaith leis an mbord bainistíochta tú a chur ar an eolas go bhfuil:

  • Athbhreithniú bliantúil déanta ag an mbord ar Ráiteas um Chumhdach Leanaí agus Teimpléad Measúnaithe Riosca na scoile ag cruinniú ar an 27ú Meán Fómhair 2021.
  • Rinne an bord an athbhreithniú seo ag cloí leis na moltaí atá leagtha síos í “Checklist for Review of the Child Safeguarding Statement” atá ar fáil ar shuíomh na roinne ag education.ie
  • Tá sé ar fáil faoin tab 'polasaithe'. 
  • Fáilte i gcónaí roimh aiseolas. 

The Board of Management of Gaelscoil Bhaile Munna wishes to inform you that:

  • The Board of Management’s annual review of the school’s Child Safeguarding Statement was completed at the Board meeting of 27th September 2021.
  • This review was conducted in accordance with the “Checklist for Review of the Child Safeguarding Statement” published on the Department’s ‘website www.education.ie
  • It may be viewed in the 'Policy' tab. 
  • The school welcomes any feedback you may have. 

 

Signed Pádraig B. Mac Criostail Date Meán Fómhair 2021

Chairperson, Board of Management

Signed Ray Ó Díomasaigh Date Meán Fómhair 2021

Principal/Secretary to the Board of Management

Imeachtaí Beartaithe

Imeachtaí le teacht go ceann:

Féilire Iomlán