o_1e8accvl01u34jpf1ule3h01k36b.jpg

Seachtain Spóirt Gaelscoil Bhaile Munna ach...sa bhaile!!!

Seachtain Spóirt Gaelscoil Bhaile Munna ach...sa bhaile gach lá! laughing

Tá a fhios againn go léir cé chomh iontach is a mbíonn ár Lá Spóirt gach bliain. Le sin ráite...coimead súil géar ar an suíomh scoile an tseachtain seo chugainn. Beidh rudaí nua spóirtiúla ar an suíomh gach lá cosúil le fís difriúla, scileanna éagsúla agus grianghrafanna de cad a fheiceann muintir Gaelscoil Bhaile Munna agus muid ag déanamh aon spórt! I rith na seachtaine, beidh rudaí le feiceáil ó na múinteoirí chun an spórt go léir atá ar siúl againn sa bhaile a thaispeáint. Bain triail as na gníomhachtaí go léir agus cruthaigh do Lá Spóirt féin

We all know how fantastic our Sport's Day is every year. With that said... keep a close eye on the school website next week. There will be new sport features on it everyday like different videos, a variety of skills and photographs of what Gaelscoil Bhaile Munnas community sees while they are doing any sport! During the week, you will see things from the teachers to show all of the sport activities that we're up to at home. We want to see you try out some activities yourself and have your very own Sport's Day!  

Glac grianghrafanna de gach rud spóirtiúil a dhéanann tú. Bheadh sé go hiontach sibh ag fheiceáil gníomhach agus sláintiúil sa bhaile! 

Take photographs of every sporty thing you do. It would be brilliant to see you all active and healthy!  

Réidh/Ready... Socair/Set....

Agaidh linn/Off we go!

Please send all of your photos of your sport activities to lauren@gaelscoilbhailemunna.ie and cuirfidh mé suas ar an suíomh iad/I'll gladly put them up on the website!smile