o_1eulhr2bnhnjldf1bl5p3v1umub.png

Tallann Gaelscoil Bhaile Munna

CAD IAD BHUR MBUA SPEISIALTA?

TAISPEÁIN DÚINN IAD!!!

Táimid i nGaelscoil Bhaile Munna ag iarraidh ár dtallann IONTACH a taispeáint d'ár muintir go léir. Táimid ag lorg fís tallainne ó páistí as N1-R6 chun a dtallann speisialta a thaispeáint dúinn. B'fhéidir go bhfuil tú go hiontach ag spórt nó cluiche éigin, ag cócaireacht, ag léamh, ag grianghrafadóireacht, ag canadh nó ag damhsa?! Cibé bua atá agat, roinn é, taispeán é agus bí bródúil as an mbua sin! 

WHAT ARE YOU SPECIAL TALENTS?

SHOW US WHAT THEY ARE!!!

We in Gaelscoil Bhaile Munna want to show everyone the AMAZING talent we have. We are looking for videos from páistí in N1-R6 showing us what their own special talent is. Maybe you're brilliant at a sport or game, at cooking, at reading, at photography, at singing or dancing?! Whatever your talent is, share it, show it and be proud of it! 

 

Send your fís tallainne into Múinteoir Lauren & Múinteoir Leah ó

22/02/'21 go dtí an 05/03/'21.

Páistí N1-R1 

Send your videos go Múinteoir Lauren  lauren@gaelscoilbhailemunna.ie

Páistí R2-R6

Send your videos go Múinteoir Leah     leah@gaelscoilbhailemunna.ie 

Imeachtaí Beartaithe

Imeachtaí le teacht go ceann:

Féilire Iomlán